เตียงผู้ป่วยปรับมือ 2 ไกร Model: A233PVisitors: 63,362