อุปกรณ์ช่วยการเดิน

Rollator/Walker/ไม้เท้า                                       ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่  ฆพ.926/2565

 

Rollator ล้อ 6นิ้ว   Model : Y861L

Rollator  ล้อ 8นิ้ว  Model : Y882L

Rollator มีที่วางเท้า   Model : Y888L

ที่ปั่นจักรยานบริหาร   

Model : Y960

วอร์คเกอร์แบบพับได้   

Model : Y828L

 

วอร์คเกอร์แบบพับได้   

Model : Y812L

วอร์คเกอร์แบบพับได้   

Model : Y913L

วอร์คเกอร์แบบพับได้   

Model : Y812L-C

วอร์คเกอร์แบบพับได้   

Model : Y811LG-5


Visitors: 63,361