รถเข็นแบบปรับเอนนอนได้

รถเข็นแบบปรับนอนได้ / รถเข็นปรับนอนและนั่งถ่ายได้       ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.2518/2561

 

รถเข็นอลูมิเนียม ปรับนอนได้                   Model  :  Y955

 

รถเข็นอลูมิเนียม ปรับนอนได้                  Model  :  Y954L

 

 

                                            รถเข็นแบบเหล็ก ปรับนอนได้           Model  :  FS902GC


           รถเข็นปรับนอน นั่งถ่ายได้

รถเข็นอลูมิเนียมปรับนอน นั่งถ่ายได้       Model : Y902

 

รถเข็นแบบเหล็กปรับนอน นั่งถ่ายได้      Model : FS609GCU

 

Visitors: 32,141