เตียงผู้ป่วย

เตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน                                ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.2518/2561

 

เตียงมือหมุน 2 ไกร์  ราวสไลด์

Model  : A232P 

เตียงมือหมุน 3 ไกร์ ราวสไลด์

Model  : A328P

เตียงมือหมุน 2 ไกร์ ราวปีกนก

Model  : A233P

เตียงมือหมุน 3 ไกร์ ราวปีกนก

Model  : A236P

 

 

             เตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า 

เตียงไฟฟ้า 2 ไกร์ราวสไลด์

Model  : B01A

   

เตียงไฟฟ้า 3 ไกร์  ราวสไลด์

Model  : B03P-D           

 

 

เตียงไฟฟ้า 2 ไกร์  ราวปีกนก

Model  : B01AB

เตียงไฟฟ้า 3 ไกร์  ราวปีกนก

Model  : B329PD

 

เตียงไฟฟ้า 3 ไกร์  ราวปีกนก

Model  : B01AD

 

Visitors: 32,139